Τιμοκατάλογος υπηρεσιών

Σας παραθέτουμε τις χρεώσεις για τις κυριότερες βλάβες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

 Επισκευή σταθερού υπολογιστή (εργασία)

 

Επισκευή laptop (εργασία)

 

 

Επίσκεψη στον χώρο του πελάτη